Trường Đại học Phenikaa dự kiến trở thành Trung tâm đào tạo ủy quyền của Cambridge

7/4/2020 61 lượt xem
Ngày 27/02/2020, Trường Đại học Phenikaa đã buổi làm việc với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English - CAE) và Trung tâm ủy quyền khảo thí Cambridge - ITD Academy nhằm tăng cơ hội ... 

Lãnh đạo các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhật Bản thăm và làm việc với trường Đại học Phenikaa

22/2/2019 305 lượt xem
Chiều ngày 29/11/2018, đoàn công tác gồm 20 thành viên là lãnh đạo các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi đến từ Nhật Bản do ông Tanaka Yasushi – Giám đốc Công ty Nghiên cứu Dịch vụ Phúc lợi ... 

Hợp tác quốc tế

22/2/2019 211 lượt xem
Hợp tác quốc tế  

Hợp tác trong nước

22/2/2019 230 lượt xem
Hợp tác trong nước  

Hợp tác trong nước

22/2/2019 233 lượt xem
Hợp tác trong nước  

Hợp tác quốc tế 2

13/2/2019 192 lượt xem
Hợp tác quốc tế 2  

Trường Đại học Phenikaa dự kiến trở thành Trung tâm đào tạo ủy quyền của Cambridge

7/4/2020 61 lượt xem
Ngày 27/02/2020, Trường Đại học Phenikaa đã buổi làm việc với Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English - CAE) và Trung tâm ủy quyền khảo thí Cambridge - ITD Academy nhằm tăng cơ hội ... 

Lãnh đạo các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhật Bản thăm và làm việc với trường Đại học Phenikaa

22/2/2019 305 lượt xem
Chiều ngày 29/11/2018, đoàn công tác gồm 20 thành viên là lãnh đạo các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi đến từ Nhật Bản do ông Tanaka Yasushi – Giám đốc Công ty Nghiên cứu Dịch vụ Phúc lợi ... 

Hợp tác quốc tế

22/2/2019 211 lượt xem
Hợp tác quốc tế  

Hợp tác trong nước

22/2/2019 230 lượt xem
Hợp tác trong nước