Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng

17/3/2020 1105 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng  

Danh sách giảng viên Khoa Điều dưỡng:

4/3/2019 379 lượt xem
 

Sơ đồ tổ chức Khoa Điều dưỡng

1/3/2019 179 lượt xem
 

Trưởng khoa

21/2/2019 171 lượt xem
NGƯT: ThS. BSCKII Đinh NGọc Đệ  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 216 lượt xem
Phó trưởng khoa: TS Phạm Thị Thu Hương  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 161 lượt xem
Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Văn Hải  

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng

17/3/2020 1105 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng  

Danh sách giảng viên Khoa Điều dưỡng:

4/3/2019 379 lượt xem
 

Sơ đồ tổ chức Khoa Điều dưỡng

1/3/2019 179 lượt xem
 

Trưởng khoa

21/2/2019 171 lượt xem
NGƯT: ThS. BSCKII Đinh NGọc Đệ