Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng

17/3/2020 1232 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng  

Danh sách giảng viên Khoa Điều dưỡng:

4/3/2019 459 lượt xem
 

Sơ đồ tổ chức Khoa Điều dưỡng

1/3/2019 236 lượt xem
 

Trưởng khoa

21/2/2019 206 lượt xem
NGƯT: ThS. BSCKII Đinh NGọc Đệ  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 274 lượt xem
Phó trưởng khoa: TS Phạm Thị Thu Hương  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 197 lượt xem
Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Văn Hải  

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng

17/3/2020 1232 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Điều dưỡng  

Danh sách giảng viên Khoa Điều dưỡng:

4/3/2019 459 lượt xem
 

Sơ đồ tổ chức Khoa Điều dưỡng

1/3/2019 236 lượt xem
 

Trưởng khoa

21/2/2019 206 lượt xem
NGƯT: ThS. BSCKII Đinh NGọc Đệ