Những thắc mắc thường gặp về Khoa Điều dưỡng

2/13/2019 2:29 PM

HỎI ĐÁP VỀ KHOA ĐIỀU  DƯỠNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Trong quá trình tư vấn tuyển sinh, chúng tôi đã tập hợp những câu hỏi, thắc mắc mà thí sinh thường xuyên đặt ra cho khoa Điều dưỡng. Xin cung cấp cho quý vị độc giả.

Phần 1: Thông tin chung về khoa Điều dưỡng – Trường Đại học Phenikaa

1. Khoa Điều dưỡng  do ai thành lập?
Khoa Điều dưỡng  được  thành lập  ngày 08 tháng 6 năm 2010 theo quyết định số 2286/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp tác giữa Trường Đại học Phenikaa và Trung Ương Hội Điều Dưỡng Việt Nam. Hội Điều dưỡng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng và những ngành có liên quan nhằm  mục đích: Phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hoà nhập với điều dưỡng của các nước trong khu vực và thế giới. Hiện tại hội có hơn 70.000 hội viên và do bà Vi Nguyệt Hồ - phu nhân cố Giáo sư Tôn Thất Tùng làm chủ tịch.

Cơ cấu tổ chức Khoa điều dưỡng

Lãnh đạo khoa

      - GS, Viện sỹ Phạm Song  - Nguyên bộ trưởng Bộ y tế làm trưởng khoa

      - BSCK II.ThS. Đinh Ngọc Đệ - Nguyên Hiệu phó trường Đại học Điều dưỡng Nam Định làm phó trưởng khoa

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa:           

      - Giáo sư, tiến sỹ khoa học: 3                     

      - Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II: 5                

      - Thạc sỹ điều dưỡng: 3

      - Cử nhân điều dưỡng đại học: 22     

Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của khoa:

      - Điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng trưởng khoa thuộc các bệnh viện thực hành của Trường.

      - Các cử nhân điều dưỡng bệnh viện có thâm niên trên 5 năm công tác tại các bệnh viện thực hành của Trường.

2. Bằng cấp của khoa do ai cấp? Có gì khác biệt so với bằng đại học của các trường khác?

Bằng của khoa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia của Việt Nam, cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về mặt hình thức thì không có sự khác biệt với bằng đại học chính quy do các trường khác cấp, tuy nhiên mỗi trường có chương trình đào tạo khác nhau và tự chịu trách nhiệm trước xã hội về chất lượng đào tạo của mình.

3. Mục tiêu, phương châm đào tạo của khoa Điều dưỡng là gì?

- Đào tạo được đội ngũ điều dưỡng Đại học với chất lượng cao theo kịp trình độ khu vực và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân và xuất khẩu lao động. Nhà trường đặc biệt quan tâm tới các đặc trưng của nghề điều dưỡng trong quá trình đào tạo theo nguyên tắc 3T - 3H (Tri thức - Head, Tay nghề -  Hand và Trái tim nhân hậu - Heart).
Mục tiêu đào tạo quan trọng nhất của khoa  là 100% sinh viên ra trường có việc làm tốt không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Để thành công được trong nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, sinh viên ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn còn rất cần được phát triển hài hòa về nhân cách và các kỹ năng mềm, các kỹ năng xã hội, kỹ năng ngoại ngữ. Ngoài ra tính sáng tạo, chủ động cũng như tính chuyên nghiệp, kỷ luật cũng là những phẩm chất mà sinh viên sẽ được tạo môi trường và tập trung để phát triển.

4. Bằng của khoa có được quốc tế công nhận không?

Trong xu thế hội nhập ngày cang sâu rộng của xã hội vào tháng 12 năm 2006, Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận khung thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ điều dưỡng với các nước trong khối ASEAN và cam kết thực hiện thỏa thuận này vào tháng 7 năm 2009. Nội dung của Bản Thoả thuận nói trên yêu cầu điều đưỡng của các nước trong khu vực phải được chuẩn bị để đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và bằng cấp trong khu vực ASEAN. Trên cơ sở đó Hội Điều dưỡng Việt Nam và khoa sẽ áp dụng thí điểm đào tạo theo tiêu chuẩn năng lực để cho ra đời những Điều dưỡng viên có đủ tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận.

5. Trụ sở của khoa ở đâu?

Khoa Điều dưỡng đóng tại Trường Đại học Phenikaa.
Trụ sở chính thức của Trường được xây dựng trên diện tích 15 hécta trên Đường Lê Văn Lương kéo dài, Quận Hà Đông, Hà Nội.

6. Môi trường học tập, đặc biệt là môi trường thực hành của khoa

Tất cả các học phần lý thuyết được giảng dạy tại các giảng đường thuộc khu nhà B của Trường Đại học Phenikaa.

Học thực hành

Thực hành các kỹ thuật chăm sóc

            Được bố trí tại các phòng thực hành của Trường Đại học Phenikaa:

           + Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng

           + Phòngthực tập Giải phẫu - Sinh lý

           + Phòng thực tập Vi sinh - Ký sinh

           + Phòng thực tập Dược – Dược liệu

           + Thực tập sinh vật

           + Phòng thực tập Lý – Sinh

           + Phòng thực tập Hóa – Sinh hóa

Thực hành điều dưỡng lâm sàng:

Ngay từ năm thứ 2 sinh viên của khoa sẽ được đi thực hành lâm sàng tại các bệnh viện trung ương lớn và có truyền thống đào tạo tại Hà nội bao gồm:

                        + Bệnh viện Việt Đức

                        + Bệnh viện Bạch Mai

                        + Bệnh viện Nhi Trung ương

                        + Bệnh viện E trung ương

                        + Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội

                        + Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

                        + Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Hà Nội

                        + Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội

- Cách thức thực hành là: Các cử nhân điều dưỡng tại các bệnh viện sẽ tham gia quản lý, giảng dạy và đánh giá quá trình thực tập của sinh viên tại bệnh viện theo công thức 1 kèm 2 để đạt đạt được 3 lợi ích (1 giảng viên điều dưỡng bệnh viện kèm 2 sinh viên; 3 lợi ích: Điều dưỡng bệnh viện phải đọc tài liệu trước khi giảng dạy, họ sẽ được nâng cao trình độ, Sinh viên được quản lý chặt chẽ, thường xuyên bên cạnh giường bệnh sẽ được nâng cao tay nghề, Người bệnh được 1 điều dưỡng và 2 sinh viên theo dõi sẽ được  chăm sóc thường xuyên hơn).
Phần 2: Định hướng và Chương trình đào tạo

7. Định hướng đào tạo của khoa như thế nào?
Khoa Điều dưỡng  xác định rất rõ hướng đào tạo của mình là định hướng nghề nghiệp, thực hành. Điều này không có nghĩa là Khoa chỉ tập trung đào tạo các kỹ năng thực hành mà là Trường tập trung đào tạo những gì mà ngành Điều dưỡng và  các nhà tuyển dụng đang cần, trong đó bao gồm cả những kiến thức nền tảng, kỹ năng cá nhân và kiến thức công nghệ. Sinh viên tốt nghiệp khoa có khả năng đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong các Bệnh viện, Cơ sở y tế, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành...

8. Chương trình của Trường là mấy năm và có gì khác biệt so với các chương trình đào tạo đang có ở Việt Nam?

Chương trình đào tạo của khoa là 4 năm, được xây dựng trên cơ sở khung chương trình chính thức của Bộ giáo đục và Đào tạo. Chương trình chi tiết được xây dựng chú trọng và bám sát tiêu chuẩn năng lực của điều dưỡng theo bộ tiêu chuẩn năng lực Điều dưỡng đại học mà Hội Điều dưỡng Việt Nam đang được Bộ y tế giao cho soạn thảo. Qua đó đặt mục tiêu sinh viên ra trường sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn năng lực chung mà khu vực đã xam kết.

Khung chương trình 4 năm có thể được tóm tắt như sau:

Số thứ tự

TÊN HỌC PHẦN

TS

(đơn vị học trình)


2.1. Kiến thức giáo dục đại cương*

30


Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

8


Tư tưởng Hồ Chí Minh

3


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

4


Anh văn giao tiếp 1

4


Anh văn giao tiếp 2

4


Anh văn chuyên ngành

4


Tin học

3


Giáo dục thể chất

5


Giáo dục quốc phòng - An ninh2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

141


2.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành

14


Tâm lý Y học – Y đức

2


Xác suất, Thống kê y học

2


Sinh học và Di truyền

3


Hóa học

3


Vật lý và Lý sinh

2


Nghiên cứu khoa học

2


2.2.2. Kiến thức cơ sở ngành

44


Giải phẫu

5


Sinh lý

4


Hoá sinh

4


Vi sinh vật

3


Ký sinh trùng

2


Sinh lý bệnh – Miễn dịch

4


D­ược lý

4


Sức khoẻ -Nâng cao sức khoẻ & hành vi con người

2


Dinh dư­ỡng - Tiết chế

4


Vệ sinh môi trường

3


Dịch tễ học

3


Pháp luật - Tổ chức Y tế

3


Y học cổ truyền

3


2.2.3. Kiến thức ngành và chuyên ngành

83


Kỹ năng giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng

4


Giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng

3


Điều dư­ỡng cơ bản I

6


Điều dư­ỡng cơ bản II

5


Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành Điều dưỡng

3


Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa I

6


Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa II

4


Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc tích cực

2


Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

2


Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa I

6


Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa II

4


Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình

6


Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

6


Chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm

4


Chăm sóc sức khoẻ người bệnh tâm thần

4


Chăm sóc phục hồi chức năng

3


Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

4


Quản lý điều dưỡng

3


Thực tế tốt nghiệp

8


2.3. Kiến thức bổ trợ/đặc thù

34


Phòng ngừa chuẩn

3


Phục hồi chức năng

3


Tiêm an toàn

3


Nghiên cứu điều dưỡng

5


Kỹ năng giao tiếp

4


Tiếng anh chuyên ngành

6


Chăm sóc sức khoẻ theo chuyên khoa**

10


2.4. Ôn và thi tốt nghiệp

5


Tổng cộng toàn khóa*

210


CSSK theo chuyên khoa54A

Chăm sóc sức khỏe tâm thần

10


54B

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

10


54C

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

10


54D

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh ngoại khoa

10


54E

Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh nội khoa

10


54G

Chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm

10


54H

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & Chăm sóc tích cực

10


 

9. Quy mô đào tạo và đối tượng tuyển sinh của khoa như thế nào?

             Quy mô đào tạo từ nay đến 2015 vào khoảng 1500 sinh viên, gồm:

            - Từ 50 đến 200 sinh viên/năm hệ chính quy, chương trình 4 năm

            - Từ 100 đến 200 học sinh/năm hệ chính quy, chương trình 2 năm

            - Từ 100 – 200 học viên được đào tạo liên thông từ trung cấp điều dưỡng lên đại học theo chương trình 2,5 năm.

            - Từ 50 – 100 học viên được đào tạo liên thông từ cao đẳng điều dưỡng lên đại học theo chương trình 1,5 năm.

10  Đối tượng tuyển sinh của khoa là đối tượng nào?

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông được thi tuyển vào học điều dưỡng hệ chính qui (theo qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Điều dưỡng trung cấp, điều dưỡng cao đẳng đang làm việc tại các cơ sở y tế có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo qui định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vào học nâng cao trình độ lên đại học.

11. Cách thức tuyển sinh của khoa như thế nào?

Đại học hệ chính quy: Nhà trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả thi đại học chung theo đề của Bộ giáo dục và đào tạo

Tất cả thí sinh thi đại học khối B trên toàn quốc có tổng điểm đạt từ điểm sàn trở lên (cộng cả điểm ưu tiên) đều đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng vào khoa.

Có hai cách đăng ký nguyện vọng vào khoa

1. Gửi hồ sơ đăng ký về Trường Đại học Phenikaa theo đường bưu điện hoặc trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Đào tạo & quản lý sinh viên – Trường Đại học Phenikaa. ĐC. Phường Yên Nghĩa – Hà Đông – Hà Nội, Đt: 04 22127269

2. Đang ký trực tuyến tại trang web của trường the đường link sau đây

Nhà trường sẽ có giấy báo trúng tuyển về tận gia đình cho những thí sinh trúng tuyển

Liên thông, tại chức: Khoa tổ chức thi tại trường cho những đối tượng đủ điều kiện và có đăng ký dự thi

Phần 3: Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên

11. Sinh viên tốt nghiệp sẽ làm được những việc gì? Làm được ở những tổ chức nào? Cơ hội thăng tiến ra sao?

Tính đến năm 2009, đội ngũ Bác sỹ và Điều dưỡng hiện đang công tác tại các cơ sở y tế là:

- Bác sĩ: 55.000

- Điều dưỡng: 69.596:

+ Điều dưỡng Đại học: 1.400

+ Điều dưỡng cao đẳng: 3.500

+ Điều dưỡng  trung học: 51.245

+ Điều dưỡng sơ cấp: 13.450

- Tỷ lê ĐD/BS: 1,33 (ở các nước trong khu vực, tỷ lệ này là 4-12)

Đào tạo điều dưỡng đại học ở Việt Nam mới được hình thành từ những năm cuối của thế kỷ XX và cho đến nay mới có 15 cơ sở đào tạo điều dưỡng đại học, trong khi đó ở Hàn Quốc có 65 và Philippin có tới 460 cơ sở đào tạo đại học điều dưỡng.

Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg/2006 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 tỷ lệ phải đạt là 3,5 Điều dưỡng/1Bác sỹ, nghĩa là đến năm 2020, nước ta sẽ có khoảng 70.000 Bác sỹ và 245.000 điều dưỡng. Trong số 245.000 điều dưỡng, chúng ta cần có trên 50.000 điều dưỡng có trình độ từ đại học trở lên để làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng; làm Điều dưỡng trưởng Khoa, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Điều dưỡng trưởng sở và làm các công tác khác như nghiên cứu, quản lý điều dưỡng.

Với chỉ tiêu đào tạo đại học điều dưỡng như hiện nay, chúng ta phải mất trên 20 năm mới có thể thực hiện được mục tiêu nêu trên.

Trên thực tế, sự thiếu hụt điều dưỡng hiện đang có quy mô toàn cầu. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, tỷ lệ Bác sĩ/Điều dưỡng hiện mới đạt khoảng 1:1.6 là rất thấp so với nhiều nước trên thế giới đã nói lên nhiều điều.
Việc di cư của điều dưỡng từ nước này sang nước khác hiện là một trào lưu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Theo ước tính, hiện nay 70% số điều dưỡng học xong ở Phillippine đều lựa chọn việc hành nghề ở một nước phát triển khác (chủ yếu là Mỹ, Canada). Một số lượng lớn các Bác sĩ ở đất nước này cũng học chuyển đổi sang điều dưỡng để có cơ hội đi làm ở một nước có thu nhập cao hơn. Việc “di cư” này đã được thể chế hoá trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng như: Tiêu chuẩn năng lực chung của Điều dưỡng hành nghề khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á (3/2006), Văn bản thừa nhận dịch vụ điều dưỡng của các nước Đông Nam Á (10/20006)...
Hội nhập về dịch vụ y tế của Việt Nam với thế giới là một đòi hỏi bắt buộc và bức xúc của hệ thống y tế Việt Nam. Trong thời điểm hiện tại, khả thi nhất là hội nhập về điều dưỡng. Chính vì vậy, hiện nay ngành điều dưỡng là ngành đầu tiên được xây dựng bộ Tiêu chuẩn năng lực và sau đó là Hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề.
Sự thúc bách từ bên ngoài và từ thực tế của đất nước đòi hỏi Việt Nam cần có sự cố găng vượt bậc nếu không chúng ta có thể sẽ thua ngay trên sân nhà bởi sau năm 2009, các nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào lĩnh vực y tế dễ dàng hơn. Kịch bản nhập khẩu điều dưỡng ở các nước khác đến làm việc tại các bệnh viện lớn của nước ngoài cũng như các bệnh viện hạng sang của Việt Nam chuyên phục vụ người nước ngoài là hoàn toàn có thể xảy ra với hành lang pháp lý hiện tại. Hiện chúng tôi đang cố gắng chứng minh một kịch bản ngược lại: Điều dưỡng của chúng ta đủ năng lực theo yêu cầu khu vực và quốc tế, có thể đi làm tại các thị trường có yêu cầu cao về dịch vụ điều dưỡng.
Như vậy: Nâng cao chất lượng của điều dưỡng Việt Nam là một yêu cầu bức thiết để có thể giúp cho việc hội nhập quốc tế về chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, đồng thời có thể giúp người học tìm kiếm được các vị trí làm tốt nhất.

Sinh viên có bằng Cử nhân điều dưỡng có điều kiện tiếp tục theo học bậc sau đại học như  Điều dưỡng chuyên khoa, Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Điều dưỡng cũng như các ngành khoa học sức khoẻ khác như Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện... (có thể tham khảo về cơ hội việc làm theo những đường link dưới đây) (http://vietbao.vn/Kinh-te/Nghe-y-ta-...y/70075027/87/); http://www.giaoduc.edu.vn/news/thoi-su-655/nhu-cau-nhan-luc-nganh-dieu-duong-rat-lon-140342.aspx

12. Trường có chính sách ưu tiên đối với các đối tượng là con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ không?

Trường có đầy đủ chế độ cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công, đối tượng dân tộc, hộ nghèo theo chế độ chung của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ lao động thương binh – xã hội.

13. Các hỗ trợ về chỗ ở, KTX, trợ cấp với các bạn SV ở xa?

Trường có khu  KTX với hơn 2 nghìn chỗ ở rộng rãi, thoáng mát, khép kín ngay trong khuôn viên của trường, đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ở cho mọi sinh viên có nhu cầu. Sinh viện ở nội trú có đầy đủ điều kiện để học tập, sinh hoạt như nhà ăn sinh viên, sân bóng đá, cầu lông, mạng internet..với giá 100 nghìn/ tháng.
Phần 4: Học phí và hỗ trợ tài chính

14. Học phí của khoa có cao không?
Mức học phí của khoa là 14.000.000/ năm  và đóng 4 năm. Học phí này là khá cao so với học phí của các trường đại học công lập ở Việt Nam, tuy nhiên chỉ bằng ½ mức học phí của trường đại học nước ngoài tại Việt Nam. và tương đương với các trường ngoài công lập khác cũng như tương đươg với hệ ngoài ngân sách nhà nước trong các trường công lập. Quan điểm của chúng tôi là không thể có đào tạo chất lượng cao nếu chi phí thấp. Hơn nữa nếu xét theo quan điểm đầu tư thì điều quan trọng hơn cả là những gì sinh viên thu được sau khi tốt nghiệp như trình độ, công ăn việc làm tốt, cơ hội phát triển sự nghiệp, nhân cách là hoàn toàn xứng đáng với chi phí bỏ ra.

15. Sinh viên nghèo có cách gì để được theo học tại khoa?
Thực hiện phương châm của “Bất cứ ai có chí và quyết tâm đều có thể theo học và lập nghiệp cùng trường Đại học Phenikaa ”, Trường đã ký thoả thuận với nhiều ngân hàng để bảo lãnh cho vay học phí, trả dần cho sinh viên của trường.

Phần 5: Học bổng

16. Trường là trường ngoài công lập vậy có chế độ học bổng cho sinh viên không?

Trường có quỹ học bổng dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như rèn luyện, mức học bổng tuỳ thuộc vào thành tích của sinh viên có thể là  50%, 00% học phí, học phí hoặc cao hơn. Quỹ học bổng Nhật Bản cũng đã nhiều năm được trao cho sinh viên của trường. Ngoài ra Hội điều dưỡng Việt Nam với mối quan hệ quốc tế rộng rãi, có nhiều nhà tài trợ trong hệ thống sẽ có những học bổng có giá trị cho những sinh viên xuất sắc của khoa.

17. Ngoài học phí ra, học sinh còn phải đóng thêm khoản lệ phí nào khác nữa không?
Mức học phí đã công bố là là toàn bộ học phí của chương trình Đại học, ngoài ra sinh viên không phải đóng thêm bất kỳ một khoản phí nào khác nữa.Mức học phí đã công bố đầu khóa học được nhà trường cam kết không thay đổi trong cả quá trình. Sinh viên có thể phải đóng lệ phí học lại một môn học nếu không đạt yêu cầu sau 1 lần thi chính thức và 1 lần thi lại.

18. Đánh giá là ột phần quan trọng của đào tạo, vậy khoa có điều gì khác biệt so với các khoa, trường khác không?

Khoa đang hoàn thiện và tiến tới việc ra đề và chấm thi trên máy ở hầu hết các môn chuyên ngành. Đó là các thức khoa học, đảm bảo tính minh bạch, công khai và công bằng trong công tác đánh giá.