Phenikaa- Cái nôi trang bị cho sinh viên kỹ năng thế kỷ 21

5/29/2020 11:06 AM

Kỹ năng thế kỷ 21 gồm bốn nhóm chính: Kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng công nghệ và kỹ năng sống trong môi trường toàn cầu. Những kỹ năng này sẽ được đưa vào các nội dung đào tạo và các hoạt động trải nghiệm của sinh viên. Các trải nghiệm của sinh viên được tổ chức thành các chương trình phát triển cá nhân và các hoạt động câu lạc bộ. Chi tiết các kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 bao gồm:

  • Kỹ năng tư duy: Tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định và khả năng tự học suốt đời.
  • Kỹ năng làm việc: Giao tiếp và hợp tác làm việc theo nhóm.
  • Kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc: Hiểu biết các kiến thức chung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
  • Kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu: Ý thức công dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội, hiểu biết tính đa dạng văn hóa.