rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

3/1/2019 8:46 AM

1. Mục tiêu đào tạo
 Khoa Điều dưỡng được thành lập trên cơ sở hợp tác  giữa Trường Đại học Thành Tây (nay là Đại học Phenikaa) và Trung ương Hội Điều dưỡng Việt Nam với mục tiêu đào tạo đội ngũ Điều dưỡng đại học và trên đại học với chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, theo kịp trình độ khu vực và quốc tế.

Nhà giáo ưu tú. BSCKII. ThS. Đinh Ngọc Đệ - Trưởng Khoa Điều dưỡng
2. Chương trình đào tạo 
 2.1. Hiện nay Khoa Điều dưỡng Đại học Phenikaa đang đào tạo:
            - Đại học Điều dưỡng hệ chính qui (4 năm).
            - Đại học Điều dưỡng hệ liên thông từ trình độ Cao đẳng (1,5 năm).
            - Đại học Điều dưỡng hệ liên thông từ trình độ Trung cấp (2,5 năm).
            - Đại học điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ Trung cấp (3 năm)
            - Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính qui (3 năm).
            - Đào tạo liên tục nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn:
                 + Đào tạo chuyển đổi y sĩ sang Điều dưỡng Trung câp (3 tháng)
                 + Quản lý điều dưỡng (2,5 tháng)
                 + Tiêm an toàn (3 ngày)
                 + Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS (2 tuần)
                 + Nghiên cứu điều dưỡng (1 tuần)
            - Đào tạo xuất khẩu ra nước ngoài theo các hợp đồng liên kết đào tạo.
2.2. Khoa Điều dưỡng Đại học Thành Tây sẽ đào tạo trong thời gian tới:
            - Thạc sỹ điều dưỡng (dự kiến năm học 2019)
            - Tiến sỹ điều dưỡng (dự kiến năm học 2024 - 2025)


3. Quy mô đào tạo và đối tượng tuyển sinh
3.1. Quy mô đào tạo 
            Quy mô đào tạo từ nay đến 2020 dự kiến khoảng 3000 sinh viên, gồm:
            - Đại học Điều dưỡng 4 năm (50 sinh viên/năm).
            - Cao đẳng Điều dưỡng 3 năm (100 sinh viên/năm).
            - Đại học Điều dưỡng liên thông từ trình độ Trung cấp 2,5 năm (50 sinh viên/năm).
            - Đại học Điều dưỡng liên thông từ trình độ Cao đẳng 1,5 năm (50 sinh viên/năm).
            - Cao đẳng Điều dưỡng liên thông từ trình độ trung cấp 1,5 năm (50 sinh viên/năm).
            - Các khóa đào tạo liên tục theo thông tư của Bộ Y tế.
3.2. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh
            - Học sinh tốt nghiệp phổ thông được thi tuyển vào học Đại học hoặc Cao đẳng điều dưỡng hệ chính qui (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
            - Điều dưỡng trung cấp, điều dưỡng cao đẳng đang làm việc tại các cơ sở y tế có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vào học nâng cao trình độ lên đại học.
            - Địa bàn tuyển sinh của trường Đại học Phenikaa là toàn quốc.


4. Cơ sở khoa
            Khoa Điều dưỡng của Trường Đại học Thành Tây nằm bên đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
           - Học lý thuyết: Được giảng dạy tại các giảng đường thuộc khu nhà B của Trường Đại học Thành Tây.
           - Thực hành các kỹ thuật chăm sóc: Được bố trí tại các phòng thực hành của Trường Đại học Thành Tây:
                 + Phòng thực hành kỹ thuật điều dưỡng
                 + Phòng thực tập Giải phẫu - Sinh lý
                 + Phòng thực tập Vi sinh - Ký sinh
                 + Phòng thực tập Dược - Dược liệu
                 + Thực tập sinh vật
                 + Phòng thực tập Lý - Sinh
                 + Phòng thực tập Hóa - Sinh hóa
 
          
 
                - Thực hành điều dưỡng lâm sàng: Được bố trí tại các Khoa lâm sàng của các Bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội:
                        + Bệnh viện Việt Đức
                        + Bệnh viện Bạch Mai
                        + Bệnh viện Nhi Trung ương
                        + Bệnh viện E Trung ương
                        + Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội
                        + Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
                        + Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội
                        + Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội