Ngành Điều dưỡng là gì?

22/2/2019 69 lượt xem
Điều dưỡng là một chuyên ngành trong hệ thống nhân lực y tế; có nhiệm vụ bảo vệ, tối ưu hóa về sức khỏe, dự phòng bệnh và chấn thương; điều dưỡng cũng thực hiện nhiệm vụ xoa dịu nỗi ... 

Những thắc mắc thường gặp về Khoa Điều dưỡng

13/2/2019 95 lượt xem
Những thắc mắc thường gặp  

Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học

13/2/2019 117 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học<br />  

Những điều cần lưu ý về tuyển sinh

13/2/2019 67 lượt xem
Những điều cần lưu ý về tuyển sinh<br />  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019

13/2/2019 52 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019<br />  

Tuyển sinh Thạc sỹ Điều dưỡng năm 2019

27/6/2019 130 lượt xem