Ngành Điều dưỡng là gì?

22/2/2019 69 lượt xem
Điều dưỡng là một chuyên ngành trong hệ thống nhân lực y tế; có nhiệm vụ bảo vệ, tối ưu hóa về sức khỏe, dự phòng bệnh và chấn thương; điều dưỡng cũng thực hiện nhiệm vụ xoa dịu nỗi ... 

Những điều cần lưu ý về tuyển sinh

13/2/2019 67 lượt xem
Những điều cần lưu ý về tuyển sinh<br />  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019

13/2/2019 52 lượt xem
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019<br />  

Các mốc thời gian tuyển sinh năm 2019

14/3/2019 83 lượt xem
 

Tại sao nên chọn học ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Thành Phenikaa

7/3/2019 92 lượt xem
Khoa Điều dưỡng được thành lập trên cơ sở hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Thành Tây và Trung Ương Hội Điều Dưỡng Việt Nam. Bằng của khoa nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia Việt Nam, ...