Trưởng khoa

21/2/2019 80 lượt xem
NGƯT: ThS. BSCKII Đinh NGọc Đệ  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 93 lượt xem
Phó trưởng khoa: TS Phạm Thị Thu Hương  

Phó trưởng khoa:

21/2/2019 76 lượt xem
Phó trưởng khoa: Ths. Nguyễn Văn Hải  

Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

21/2/2019 69 lượt xem
Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng  

Danh sách giảng viên Khoa Điều dưỡng:

4/3/2019 154 lượt xem
 

Sơ đồ tổ chức Khoa Điều dưỡng

1/3/2019 77 lượt xem